Winkelwagen

Speciaal

Copyright


Copyright © Schut elektra 1998 - 2019
Alle rechten voorbehouden. 
Het is ten strengste verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FJ Schut - Schut elektra, materiaal dat zich op de Schut elektra en of olivetreeproducts websites bevindt, of dat op een met de Schut elektra web sites verband houdend medium is opgeslagen, te kopiëren, opnieuw te verspreiden, te publiceren of te wijzigen. Bij ongeoorloofd kopiëren van informatie zullen wij juridische stappen ondernemen. Om problemen te voorkomen kunt u afspraken maken over de over te nemen items. Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op via T: 023 - 526 16 95 of via Email: info@schutelektra.nl.

U bent vrij om te linken naar Schut elektra. 

Disclaimer 
Schut elektra heeft de inhoud van deze web site zorgvuldig samengesteld, maar kan niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, direct of indirect, die u zou kunnen lijden door gebruik van deze informatie. 

Privacy 
Op enkele plaatsen in deze web site vragen wij u om persoonlijke gegevens. Wij gebruiken uw persoons gegevens om aan uw verzoeken te kunnen voldoen en om u beter van dienst te kunnen zijn. We maken uw gegevens niet beschikbaar voor derden. Onze web site bevat links naar andere web sites. Bent u geïnteresseerd in de gedragscodes van deze web sites m.b.t. de behandeling van persoons gegevens, controleert u deze dan op de betreffende web sites zelf. Wij zijn niet aansprakelijk voor persoons gegevens die buiten onze web site worden ingevoerd.